Neden Logo?

Ticaretin başlamasıyla bir malın, bir ürünün diğerlerinden ayırt edilmesi gerekliliği de doğmuştur. Zamanla bazı ürünlerin taşıdıkları özellikleriyle rakiplerinden ayrılmaya, aranılır olmaya başlaması, bunların kolay ayırt edilmesi gerekliliğini, üzerlerine bazı işaretler koyma zorunluluğunu getirmiştir.

O dönemde okuryazar kitlenin fazla olmaması bu işaretlerin, yani markaların daha çok semboller şeklinde oluşmasına neden olmuştur.

 

Satıcı ile alıcının karşı karşıya gelmediği günümüzde ise; bir ürünün tüketiciye ulaşması için aracılara gereksinim olmuştur. Haberleşmenin ve ulaşımın bu denli gelişmesi, bir pazarda aynı ürünün pek çok çeşidinin bulunması, insanları satış öncesi karar vermeye zorlamamıştır. En önemlisi pek çok ürünün ambalajlı olarak satılması nedeniyle tüketicinin tatma, dokunma, deneme şansı kaybolmuştur. İnsanlar eski deneyimlerine, alışkanlıklarına ya da reklam etkisine bağlı olarak seçim yapmaya başlamıştır.

Bu nedenle ürünler arası ayırt edici işleviyle marka, markayı oluşturan simge, özgün yazı ve işaretlerin önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Logo tasarımı, profesyonelce yapılmalıdır.

 

ida-logo-yatay

Amblem ve Logo

Bir ürünün veya firmanın soyut bir sözcük olan markasının somut hale gelmesi, diğerlerinden biçim, renk, form olarak da ayırt edilmesi için ambleminin ya da logosunu olması gerekir.

Latince kökenli olan amblem ve logotype sözcüklerinin dilimizdeki karşılığı simge ve özgün yazıdır. Günümüzde her iki kavram ayrı ayrı anıldığı gibi tek bir sözcük olarak logo diye de kullanılmaktadır. Amblem, çizgi ve resimle yapılan işaretlerdir. Logo ise yazıyla ya da çizgi, resim ve yazıyla yapılan işaretlerdir. Her ikisinde de amaç, adını taşıdığı ürün veya firmayı en özgün biçimde diğerlerinden ayırt etmesidir.

 

İyi Bir Logonun Özellikleri

—   İlgili kuruluşun ya da ürünün özelliklerini yansıtmalıdır. (Bir otel logosu için giyim sektörünün yapısına uygun bir yazı karakterinden yola çıkılamaz.)
—   Her insanın bir kişiliği olduğu gibi, kuruluşların da bir kişiliği vardır. Logo bu kişiliği yansıtmalıdır, mesajını üstünde taşımalıdır.
—   Logonun yapılış amacı “ayırt edicilik” sağlamaktır. Logo özgün olmalıdır. Eğer başka örnekleri çağrıştırırsa veya bilinen bir amblem kopyalanmışsa bu, marka imajını zedeler.
—   Renk ve biçim olarak bütünlük içinde olmalıdır. Değişik yerlerde (kağıt üstünde, rölyef olarak, rozet için vb.) kullanılabileceği düşünülerek tasarlanmalıdır. Küçültüldüğü zaman ayrıntılarını kaybedecek özellikte olmamalıdır.
—   Logolar, okunabilir olmalıdır, özgünlük yaratmak kaygısıyla gereksiz çizgi ve resimler kullanılmamalıdır.

 

İDA Consulting Logo Tasarımı

Özellikle, hızlı büyüyen, yükselen firmalara, kobi işletmeleri iken büyük yapılara geçen, holdingleşen, şirketler grubu haline gelen ticari kuruluşlara, seyahat acentalarına, otellere, zincir otel işletmelerine, bu yeniden yapılanma süreci içerisinde çok ciddi anlamda logo tasarım desteği verilmesi gerekmektedir.

12 yıllık sektörel tecrübesi ile İDA Danışmanlık, Logo dizayn konusunda da oldukça etkin ve beğenilen işler çıkarmaktadır.

Aynı zamanda yeni kurulmakta olan firmalar için de, iştigal alanlarına ve firma yapısına uygun logo tasarımları İDA’nın başlıca görevleri arasındadır. Bu konudaki referanslarımız için lütfen tıklayınız.